BẢN TIN ĐÀO TẠO RIKKEISOFT QUÝ III - 2022


Hoạt động đào tạo quý III tại Rikkeisoft diễn ra vô cùng sôi nổi và để lại những kết quả đáng nhớ thông qua các con số nổi bật. Có các hoạt động diễn ra liên tiếp như một món ăn tinh thần không thể thiếu: - Truyền nghề online cấp công ty và offline cấp b
Từ khóa: